Podłączenie.

Podłączenie do naszej sieci:
Jeśli mieszkasz w bloku przy ulicy Śmigielskiego 2, 4 lub 6 albo Chełmońskeigo 1 lub 3 i chcesz mieć tani, stały, nielimitowany dostęp do Internetu 24 godziny na dobę, z prędkością do 512 kb/s - podłącz sie do nas.

Koszt instalacji poza promocja 149zł
Składka miesięczna 40 zł.


Warunki podłączenia:

W momencie podłączenia pobierana jest składka instalacyjna w wysokości 149zł, która pokrywa koszty podłączenia. Składki w wysokości 40zł za dany miesiąc należy regulować do dnia 5 każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty w terminie do 10 dnia danego miesiaca blokowany jest dostęp do Internetu. Przywrócenie dostępu do Internetu następuje w momencie uregulowania wszystkich zaległych płatności z zaznaczeniem, iż w przypadku zalegania ze składkami miesięcznymi dłużej niż 60 dni użytkownik zostaje automatycznie odłączony od sieci i ponowne podłączenie możliwe jest po wniesieniu składki instalacyjnej w wysokości 149zł.

Niekomercyjny dostęp do Internetu poprzez sieć LAN jest usługą jednostanowiskową. Udostępnianie usługi poza lokal lub podłączanie kolejnych komputerów bez uzgodnienia warunków z Administratorami jest zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Użytkownik zostaje odłączony od sieci w trybie natychmiastowym. Administratorzy zastrzegają sobie prawo odłączenia Użytkownika również w przypadku świadomego działania Użytkownika na szkodę osób trzecich, sieci LAN oraz w innych uzasadnionych sytuacjach.
Z usługi można zrezygnować zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Każdy Użytkownik odpowiada w pełnym zakresie za swoje działania w obrębie sieci LAN oraz sieci globalnej Internet oraz ponosi odpowiedzialność za czynności niezgodne z prawem.

Są to główne zasady podłączenia do naszej sieci. Resztę szczegółów można przeczytać w Ulotce Informacyjnej oraz dowiedzieć się bezpośrednio od Administratorów.(c) Osiedlowa Sieć Komputerowa ŚmigLAN zytek(at)ostrow-wlkp.net Design: marcov. Malunki: mimooh.